Yatay Geçiş

Kayıtlı olunan programdan başka bir programa geçiş yapılmasıdır.

Başvurular, akademik takvimde belirtilen tarihe kadar İç Yatay Geçiş Başvuru formunun program direktörüne onaylatıp Lisansüstü Öğrenci İşlerine teslim edilerek yapılmalıdır.

İç yatay geçiş için aşağıdaki maddelerde yer alan şartları sağlamış olmanız beklenmektedir:

  • - Kayıtlı bulunulan programın ders ve kredi yükümlülüklerinin en az %25’inin tamamlanmış olması gerekmektedir.
  • - Tüm derslerin asgari geçer not ile başarılmış olunması, yani F notuna sahip olunmaması gerekmektedir.
  • - En az 2.80 (Doktora için 3,20) Genel Not Ortalamasına sahip olunması gerekmektedir.
  • - Alınan derslerin toplam kredisinin % 50’sinin iç yatay geçiş için başvurulan yüksek lisans/doktora programının ders programı içeriğiyle veya konusuyla benzerlik göstermesi gerekmektedir.
  • - Ayrıldığınız yüksek lisans programında tez veya proje reddedildiyse, tez veya projeyi savunmak üzere hak veya süre olsa da iç yatay geçiş başvurusunda bulunulamaz.
  • - Geçiş yapılan yüksek lisans/ doktora programının en az %50 kredisini tamamlamak yükümlülüğü vardır.
Bunlar yardımcı olmadıysa kendi sorunuzu sorabilirsiniz.