Mezuniyet

Kayıtlı bulunduğu yüksek lisans programının ders aşamasını tamamlayan öğrenci devam eden her yarıyılda tez savunmasını yapana dek tez dersine kayıt olmak zorundadır.

Bu süre zarfında tez konusunu ve danışmanını belirleyen öğrenciler ilgili enstitüye http://step.bilgi.edu.tr/tr/lisansustu/formlar/ sayfasında bulunan Tez Konusu ve Danışmanı Onay Formu’nu iletmelidir.

Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tezini danışmanına teslim eder ve danışman tarafından imzalanan Tez Teslim formu ilgili enstitüye iletilir.

Savunma aşamasına gelen öğrencinin jüri ve sunum tarihi, Jüri Bildirim Formu ile ilgili enstitüye bildirilir.

Savunma sonucu jüri tarafından sonucun bildirildiği Tez Savunması Karar formu ile bildirilir.

Tez savunmasının oybirliği veya oyçokluğu ile başarılı bulunması durumunda öğrenci savunma tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tezini ilgili enstitüye teslim etmek zorundadır.

Tezin YÖK sistemine yüklenebilmesi için gerekli işlemler ilgili enstitü ofisi ile iletişime geçilerek yapılır.

Tez savunması sonucunda düzeltme kararı verilmesi durumunda, öğrenci savunma tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ilgili düzeltmeleri yaparak tez savunma sürecini yeniden başlatır.

Tez savunması sonuçları ilgili enstitü tarafından karar ile duyurulur ve öğrencinin tez notu kayıt işleri ofisi tarafından öğrencinin profiline Fail (F),Pass (P) veya Düzeltme(DP) olarak işlenir.

Tez sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilerin mezuniyet kararı yayınlanır.

Kayıtlı bulunduğu lisansüstü programın ders aşamasını bitiren öğrenciler proje dersine kayıt olabilir. Proje dersi kayıt olunan dönem sonunda notlanır.

Proje dersine kayıt olan öğrenci proje konusunu ve danışmanını belirlemeli ve ilgili enstitüye http://step.bilgi.edu.tr/tr/lisansustu/formlar/ sayfasında bulunan Proje Konusu ve Danışmanı Onay Formu’nu iletmelidir.

Proje çalışmasını tamamlayan öğrenci projesini akademik takvimde belirtilen tarihlerde danışmanına teslim eder ve danışman tarafından imzalanan Proje Teslim formu ilgili enstitüye iletilir.

Proje notu dönem sonunda danışman tarafından Pass(P) veya Fail(F) şeklinde notlanır.

Projesini başarıyla tamamlayan öğrencileri mezuniyet kararı yayınlanır.

Mezuniyet törenleri her akademik yıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler arasında santralİstanbul kampüsünde yapılır ve öğrencilere 1 ay önceden bildirilir.

Törene o akademik yıl içinde mezun olan öğrenciler katılabilir.

Bunlar yardımcı olmadıysa kendi sorunuzu sorabilirsiniz.