Proje / Tez Süreci

Öğrenci; Program direktörü ile “Proje Danışmanını ve Konuyu” belirledikten sonra ilgili formları Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim edebilirsiniz.

Proje Danışmanı Onay Formuna https://sis.bilgi.edu.tr "Formlar” kısmından ulaşabilirsiniz.

Proje Konusu Onay Formu’na https://sis.bilgi.edu.tr "Formlar” kısmından ulaşabilirsiniz.

Öğrenci proje dersine kayıt yaptırdığı yarıyılın sonunda projesini teslim etmek zorundadır. Proje sunma zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencinin proje dersindeki durumu “başarısız” “F” olarak gösterilir.

Öğrenci, proje danışmanından alacağı projenin tamamlanmış olduğuna dair yazıyı Proje Teslim Formu’nu ilgili yarıyıl içinde akademik takvimde belirlenen yarıyıl sonu tarihine kadar ( Proje Teslimi için Son Gün) Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim edebilirsiniz.

Proje Teslim Formu Formu’na https://sis.bilgi.edu.tr "Formlar” kısmından ulaşabilirsiniz

Tüm koşulları sağlayan öğrenci, projesini öngörülen şekil kurallarına uygun, kapak sayfasında bulunan İmza Sayfası (bu form taranmış (scan edilmiş) olarak CD içerisinde bulunacak) projenin tam metni ile varsa ekleri pdf formatında bir (1) adet CD’ye kaydedilmiş olarak, Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim edebilirsiniz.

İmza Sayfası Formu’na https://sis.bilgi.edu.tr "Formlar” kısmından ulaşabilirsiniz

Öğrenci; Program direktörü ile birlikte Tez Danışmanını ve Konusunu belirledikten sonra ilgili formları Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim edebilirsiniz.

Tez Danışmanı Onay Formu’na https://sis.bilgi.edu.tr "Formlar” kısmından ulaşabilirsiniz.


Tez Konusu Onay Formu’na https://sis.bilgi.edu.tr "Formlar” kısmından ulaşabilirsiniz

Öğrenci, tez danışmanından alacağı tezin tamamlanmış olduğuna dair “Tez Teslim Formu”nu ilgili yarıyıl içinde akademik takvimde belirlenen yarıyıl sonu tarihine kadar (Tez Teslimi için Son Gün) Enstitüye teslim eder.


Tez Teslim Formu’na https://sis.bilgi.edu.tr "Formlar” kısmından ulaşabilirsiniz.

Tezi kabul edilen öğrenci, jüri tarafından varsa belirtilen düzeltmeleri tamamladıktan sonra, Jüri Üyeleri ve Tez Danışmanı tarafından imzalanmış “Jüri İmzalı Onay Formu”nu (bu form tezin ilk sayfası olarak ciltli kopya içinde yer alacak ve ayrıca taranmış (scan edilmiş) olarak CD içerisinde bulunacak) içeren bir (1) adet ciltlenmiş tez, savunma tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim edilir. Teslim sırasında aynı zamanda daha önce YÖK için doldurulmuş “Tez Veri Giriş ve Yayınlama Formu” ile tezin tam metni ile varsa ekleri pdf formatında ve referans numarası dosya adıyla bir (1) adet CD’ye kaydedilmiş olarak Enstitü’ye teslim edilir.


(Hazırlanan pdf dosyaları isimlendirilirken Tez Veri Giriş Formundaki Referans Numarası kullanılmalıdır. Tam Metin için: referansno.pdf / Ekler için: referansno.rar)


Tezlerin kütüphane ve e-kaynaklar üzerinden kullanıma açılabilmesi için öğrenci tarafından imzalanması gereken “Tez Telif Hakkı İzin Formu BILGI Kütüphane” formu doldurulması gerekmektedir.

Jüri İmzalı Onay Formu https://sis.bilgi.edu.tr "Formlar” kısmından ulaşabilirsiniz.

Tez Veri Giriş ve Yayınlama Formu https://sis.bilgi.edu.tr "Formlar” kısmından ulaşabilirsiniz.

Kompakt Disklerin Hazırlanması ile ilgili kılavuza https://sis.bilgi.edu.tr "Formlar” kısmından ulaşabilirsiniz.

Tez Telif Hakkı İzin Formu BILGI Kütüphane

Bunlar yardımcı olmadıysa kendi sorunuzu sorabilirsiniz.