Ders Kayıtları

Ders kayıtları her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihler arasında öğrenci sayfalarından yapılır.

Öğrenciler https://sis.bilgi.edu.tr adresindeki “Term Registration/Ders kaydı” menüsünden o yarıyıl alacakları dersleri belirleyip ve seçimlerini yapıp program koordinatörü/danışmanına onaylatmalıdır.

Her yarıyılın ders programı, lisansüstü programı tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Belirli sebeple belirtilen tarihler arasında ders kaydı yapamayan öğrenciler Lisansüstü Öğrenci İşleri ofisine geç ders kayıt dilekçesi vererek başvurur ve rektörlük onayı ile ders kayıt sayfaları açılır.

Bir dönemde tez/proje hariç maksimum 40 kredilik derse kayıt olunabilir.

Öğrenciler AKTS kredisi 24’ü aşmamak üzere en fazla 3 dersi, lisans öğrenimi sırasında almamış olması koşuluyla lisans programlarının derslerinden veya diğer yüksek lisans programlarının derslerinden seçebilir. En fazla 16 AKTS değerinde 2 lisans dersi seçilebilir. Bu dersler öğrencilerin seçmeli dersleri yerine kaydedilmektedir. Seçmek istedikleri bölüm dışı ders öğrencilerin programları tarafından belirlenmiş seçmeli ders havuzunda bulunmuyorsa, öğrenci ilgili dersin hocasından ve kayıtlı program koordinatöründen onaylı bir dilekçe ile Lisansüstü öğrenci İşleri’ne başvurur.

Tez ve proje kayıtları da yine öğrenci sayfaları üzerinden danışmana onaylatılarak yapılır.

Bir öğrencinin tez veya projeye kayıt olabilmesi için programa ait ders yükümlülüklerini tamamlamış olması gerekmektedir. Ancak geriye başka ders kalmaması koşulu ile tez veya proje ile birlikte ders seçilebilir.

Öğrenci Sayfaları’ndaki Registration Status (After Reg.) / Kayıt Durumu kısmından öğrenilebilir.

Daha fazla kredi yüküyle mezun olmak isteyen öğrencilerin, ders başına ücret ödemeleri gerekir.

Örgün lisansüstü programlarının devam zorunluluğu %70 olarak belirlenmiştir.

Ders programında yer alan bazı derslerin seçilebilmesi için daha önceden alınması gereken derslerin olmasıdır.

Bazı dersler özel bilgi birikimi gerektirebilir veya bu dersler yalnızca dersin ait olduğu lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler tarafından seçilebilir.

Bu dersler için özel izin (consent) gerekir. İlgili dersin öğretim elemanıyla görüşerek “consent/özel izin” alınmalıdır. Dersin öğretim elemanı sayfası üzerinden consent/özel izin verdikten sonra ders seçilebilir.

Akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve bırakma (add-drop) dönemi içinde daha önce program koordinatörü/danışman tarafından ders kaydı onaylanan öğrenci, yine program koordinatörü/danışmanlarının onayı ile Yönetmelik’te belirlenen asgari ve azami kredi sınırları içinde ders programında değişiklik yapabilir. Seçmiş olduğu dersi bırakabilir veya yeni ders alabilir.

Ekle-bırak(add-drop) yapabilmek için program koordinatörü/danışmandan ekle-bırak (add-drop) izni alınmalıdır.

Danışman sayfası üzerinden öğrenciye ekle-bırak (add-drop) izni verir ve öğrencinin ders kayıt sayfası yeniden açılır. Öğrenci ders kaydını yeniden başlat/restart seçeneğiyle ile tekrar yapabilir.

Öğrenciler, kayıtlı olunan bir dersten akademik takvimde belirtilen tarihe kadar çekilebilirler. Dersten çekilmek için Öğrenci Sayfaları’ndaki “Withdrawal Request/dersten çekilme talebi” linki kullanılır ve sistemin atadığı “security number” ile program koordinatörüne/danışmana onaylatmak gerekir.

‘F’ alındığı için tekrarlanan dersten çekilme işlemi yapılamaz.

Misafir statüde kayıtlı öğrencilerin de dersten çekilme hakları bulunmaktadır.

Özel öğrenciler çekilmek istedikleri dersi belirtir bir dilekçe ile Lisansüstü Öğrenci İşleri’ne başvurur.

Bunlar yardımcı olmadıysa kendi sorunuzu sorabilirsiniz.