Belge Talebi

Diplomalar mezuniyet tarihinden itibaren bir (1) yıl içinde hazırlanır. Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisinden imza karşılığında teslim alınabilir. Diploma ile birlikte diploma eki (supplement belgesi) de verilmektedir.

Diploma ancak, şahsen veya noter aracılığıyla vekâlet verilen bir kişi tarafından teslim alınabilir. Kargo ile gönderilmemektedir.

Mezun olduğunuz program, bağlı bulunduğunuz enstitü ve genel üniversite düzeyindeki başarı sıralamanızı ifade etmektedir. Başarı sıralaması üniversite tarafından hazırlanan bir yazı şeklinde yalnızca mezun olan öğrencilere bildirilir. Sıralama yazısı talep etmek için Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Öğrenci kimlik kartları kayıt sırasında hazırlanıp teslim edilir. Kimlik kartlarına her akademik yılbaşında yeni akademik yıla ait hologram yapıştırılır. Hologramların teslim edilme zamanı lisansüstü öğrenci işleri tarafından duyurulur.

*Misafir ve özel öğrenci statüsünde olmayan ve azami öğrenim süresini aşmamış her öğrencinin öğrenci kimlik kartı alma hakkı bulunmaktadır.

Tüm lisansüstü öğrencilerinin statülerine bakılmaksızın transkript alma hakkı bulunmaktadır.

Transkript talebinizi https://sis.bilgi.edu.tr adresindeki belge talep menüsünden yapabilirsiniz. Kayıt işleri ofisi tarafından 2 iş günü içerisinde hazırlanan transkriptiniz daha sonra lisansüstü öğrenci işleri ofisine iletilir.

Transkriptinizle ilgili talep ekranındaki eklemek istedikleriniz/comment kısmına belge ile ilgili ek taleplerinizi belirtebilirsiniz. Bu ek talepler, belgeye eklenmesi istenen ekstra bilgi, belgenin teslim edilmesi istenen kişi veya adres şeklinde olabilir.

Diploma ile birlikte verilen diploma eki; alınan dersleri, bu derslerin not karşılığını, mezun olunan programın derecesini, derecenin öğrenciye hangi statü ve yetkinlikleri kazandırdığını gösteren belgedir.

İlgili enstitü tarafından mezuniyet kararı duyurulan öğrencinin geçici mezuniyet belgesi 15 gün içinde hazırlanır. Belge Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi’nden teslim alınabilir. Geçici mezuniyet belgesi diploma yerine kullanılabilir.

Belge, öğrencinin lisansüstü öğrenci işleri ofisine bilgi vermesi durumunda talep edilen adrese gönderilebilir veya ismi bildirilen kişiye teslim edilebilir.

Öğrencinin öğrenimi süresince disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belgedir. Öğrenciler bu belgeyi Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi ile iletişime geçerek talep edebilirler.

Öğrenci belgesi talebinizi https://sis.bilgi.edu.tr adresindeki belge talep menüsünden yapabilirsiniz. Talep edilen belge 1 iş günü içerisinde hazırlanır ve Lisansüstü öğrenci işleri ofisi tarafından 2 ay süreyle saklanır.

Öğrenci belgenizle ilgili talep ekranındaki eklemek istedikleriniz/comment kısmına belge ile ilgili ek taleplerinizi belirtebilirsiniz. Bu ek talepler, belgeye eklenmesi istenen ekstra bilgi, belgenin teslim edilmesi istenen kişi veya adres şeklinde olabilir.

  1. Misafir ve özel statülü öğrenciler öğrenci belgesi alma hakkına sahip değillerdir.
  2. Yüksek Lisans programlarında 6 yarıyıl, doktora programlarında 12 yarıyıl olan azami öğrenim süresini aşmamış her öğrencinin öğrenci belgesi alma hakkı bulunmaktadır.
Bunlar yardımcı olmadıysa kendi sorunuzu sorabilirsiniz.