Askerlik

Ortalama tecil süresi tezli yüksek lisans öğrencilerimiz için 3 yıl, projeli yüksek lisans öğrencilerimiz için 1,5 yıl ve doktora öğrencilerimiz için 6 yıldır.

Yüksek lisans programlarından mezun olan öğrencilerin 1 yıl daha tecil hakkı bulunmaktadır.

Tecil hakkından faydalanabilmek için mezuniyet tarihinden itibaren 2 ay içerisinde mezuniyet belgeleri ile askerlik şubelerine başvurulması gerekir.

Üniversite tarafından askerlik tecilinin yapılması için kayıt sırasında güncel askerlik durumunu gösterir belge teslim edilmesi gerekmektedir.

Son yoklamanın yaptırılmaması, başka bir öğretim kurumunda kayıtlı olmak gibi nedenler olmadığı sürece tecil işlemleri için olumlu cevap alınır.

Bu durumda olan öğrenciler şubeleri ile görüşüp yükümlülüklerini yerine getirerek geçici erteleme yaptırabilir ve yazışma yapılabilmesi için Lisansüstü öğrenci İşleri ofisini bilgilendirir.

Şubelerle yapılan tecil yazışması sonuçları öğrencilerle paylaşılır.

Askerlik tecil yazışmaları her dönemin başladığı hafta yapılır.

Özel öğrenci ve misafir öğrenci statüsünde kayıt olan öğrencilerimiz için askerlik tecil işlemleri yapılamaz.

Bunlar yardımcı olmadıysa kendi sorunuzu sorabilirsiniz.